Nilreise abreise 2001

Nilreise - Abreise, 2001,
Acryl auf Papyrus, aus zehnteiliger Serie, Nr. NI/1

Nilreise alexandria 2001

Nilreise - Alexandria, 2001,
Acryl auf Papyrus, aus zehnteiliger Serie, Nr. NI/2

Nilreise kairo 2001

Nilreise - Kairo, 2001,
Acryl auf Papyrus, aus zehnteiliger Serie, Nr. NI/3

Nilreise gise 2001

Nilreise - Gise, 2001,
Acryl auf Papyrus, aus zehnteiliger Serie, Nr. NI/4

Nilreise saggara 2001

Nilreise - Saggara, 2001,
Acryl auf Papyrus, aus zehnteiliger Serie, Nr. NI/5

Nilreise theben 2001

Nilreise - Theben, 2001,
Acryl auf Papyrus, aus zehnteiliger Serie, Nr. NI/6

Nilreise karnak 2001

Nilreise - Karnak, 2001,
Acryl auf Papyrus, aus zehnteiliger Serie, Nr. NI/7

Nilreise assuan 2001

Nilreise - Assuan, 2001,
Acryl auf Papyrus, aus zehnteiliger Serie, Nr. NI/8

Nilreise abu simbel 2001

Nilreise - Abu Simbel, 2001,
Acryl auf Papyrus, aus zehnteiliger Serie, Nr. NI/9

Nilreise rueckreise 2001

Nilreise - R├╝ckreise, 2001,
Acryl auf Papyrus, aus zehnteiliger Serie, Nr. NI/10